if – else – else if

Geçerlilik Sürümü PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8

if, kod bölümlerinin koşullu olarak çalıştırmasını sağlar. PHP gibi birçok programlama dilindeki en önemli yapı taşlarından biridir ve gerçekten mantığını en kolay anlayıp en sık kullanacağınız kod yapısıdır.

PHP için örnek kullanımlar:

ÖRNEK 1

if (koşul){ echo "koşul yerine gelmişse yapılacak işlem"; } else { echo "koşul yerine gelmemişse yapılacak işlem";}

Koşulu sorgular ve koşul yerine gelmişse süslü parantez içerisindeki kodu çalıştırır eğer koşul yerine gelmemişse else de bulunan süslü parantez içerisindeki kodu çalıştırır.

ÖRNEK 2

$a="12";
if ($a >= '2'){ echo "koşul yerine gelmiştir"; } else { echo "koşul yerine gelmemiştir";}
Sonç Çıktı: //koşul yerine gelmiştir

$a değişkenini “12” sayısını atadık ve “>=” eşit veya büyükse diye koşul atadık. yani $a değişkeni “2” den büyükse veya eşitse süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırır eğer değilse yani “else” o zaman “else” de bulunan süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırır.

ÖRNEK 3

$a="12";
if ($a = '2' ){ echo "koşul yerine gelmiştir"; } else { echo "koşul yerine gelmemiştir";}
Sonç Çıktı: //koşul yerine gelmemiştir

$a değişkenini “12” sayısını atadık ve “=” eşitse diye koşul atadık. yani $a değişkeni “2” ye eşitse süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırır eğer değilse yani “else” o zaman “else” de bulunan süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırır.

ÖRNEK 4

$a="12";
if ($a = '2' ){ echo "if koşul yerine gelmiştir"; }
else if ($a = '12' ){ echo "else if koşulu yerine gelmiştir"; }
else { echo "koşul yerine gelmemiştir";}
Sonç Çıktı: //else if koşulu yerine gelmiştir

$a değişkenini “12” sayısını atadık ve “=” eşitse diye koşul atadık. yani $a değişkeni “2” ye eşitse süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırır eğer değilse “else if ” koşuluna geçer. else if koşuluna “$a = '12'” sorgusunu atadık eğer bu doğruysa else if süslü parantezleri çalışır eğer bu da doğru değilse elseye geçer ve o zaman “else” de bulunan süslü parantez içerisindeki kodları çalıştırır. Bu araya istediğimiz kadar “else if” atayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.