if – else – else if

Den Nåværende Versjonen ER PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8

hvis tillater deler av koden å kjøre betinget. DET er en av de viktigste byggesteinene i mange programmeringsspråk SOM PHP, og det er egentlig kodestrukturen som du lettest forstår og bruker oftest.

Eksempel bruker FOR PHP:

EKSEMPEL 1

hvis (betingelse){ echo “handling som skal tas hvis betingelsen er oppfylt”; } else {echo “handling som skal tas hvis betingelsen ikke er oppfylt”;}

Det spør tilstanden og utfører koden i hakeparenteser hvis tilstanden er oppfylt, hvis tilstanden ikke er oppfylt, utfører den koden i hakeparenteser funnet i else.

EKSEMPEL 2

$a= “12”;
hvis ($a > = ‘2’) { echo “tilstand møtte”;} else { echo “tilstand ikke oppfylt”;}
Endelig Utgang: / / betingelsen er oppfylt

vi har tildelt variabelen $a tallet ” 12 “og tildelt betingelsen om at” > = ” er lik eller større enn. det vil si at hvis variabelen $a er større enn eller lik “2”, utfører den kodene i firkantede parenteser, hvis ikke, det vil si” else”, så utfører den kodene i firkantede parenteser som finnes i”else”.

EKSEMPEL 3

$a= “12”;
hvis ($a = ‘2’) { echo “tilstand møtte”;} else { echo “tilstand ikke oppfylt”;}
Endelig Utgang: / / betingelsen er ikke oppfylt

Vi har tildelt variabelen $a tallet ” 12 “og tildelt en betingelse slik at den er lik”=”. det vil si at hvis variabelen $a er lik “2”, utfører den kodene som finnes i fancy parentesene, hvis ikke, det vil si” else”, så utfører den kodene som finnes i fancy parentesene i”else”.

EKSEMPEL 4

$a= “12”;
if ($a = ‘2’) { echo “hvis betingelsen er oppfylt”;}
else if ($a = ’12’) { echo “annet hvis tilstanden er oppfylt”;}
else { echo “tilstand ikke oppfylt”;}
Endelig Utgang: / / annet hvis betingelsen er oppfylt

Vi har tildelt variabelen $a tallet ” 12 “og tildelt en betingelse slik at den er lik”=”. det vil si at hvis variabelen $a er lik “2”, utfører den kodene i firkantede parenteser, hvis ikke, går den til “else if” – tilstanden. vi har tildelt spørringen “$a = ‘ 12 ‘”til else if-tilstanden, hvis dette er sant, ellers hvis fancy parentes fungerer, hvis dette ikke er sant, bytter det til else og kjører deretter kodene i fancy parentes funnet i “else”. Vi kan tildele så mange “annet hvis” som vi ønsker å Denne Desember.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir